LogicLab, un altre simulador de circuits digitals

Fa uns quants mesos, us vaig posar una entrada referida a Logicly, un simulador de circuits basats en portes lògiques. Avui, revisant la web TecnoTic, una de les que miro ja que estan bastant ben realitzades, la qual també he agregat en els meus enllaços web, em trobo que parla de LogicLab, un altre simulador de circuits, que també té molt bona pinta (encara no l’he provat molta estona, però en un curt període de temps hi posaré un major interès). Si feu clic en la imatge següent, veureu un exemple que he fet en poc de temps (ni tan sols us garanteixo que pugui funcionar, perquè ha estat una prova molt ràpida)

circdig

Si voleu veure més exemples de LogicLab, feu clic al següent enllaç, on hi ha nombroses explicacions (malhauradament en anglès) i exemples.

Anuncis

Logicly, simulador online de circuits basat en portes lògiques

logiclyFa molt de temps que no poso cap entrada per cap de les assignatures de Tecnologia que imparteixo, ja que com molts de vosaltres sabeu, tinc un permís des de fa un temps. Però avui no emresisteixo a posar un simulador de circuits amb portes lògiques, ideal per la part d’electrònica digital de Tecnologia de quart d’ESO.

Per aquelles persones que necessitin un simulador de circuits de portes lògiques, no han de cercar cap aplicació per al seu sistema operatiu. Podeu utilitzar Logicly, un simulador de circuits amb portes lògiques online on podeu crear els vostres esquemes de portes lògiques i provar els resultats, sense necessitat de registrar-vos.

Per a la creació dels esquemes, simplement s’ha d’agafar els objectes que es desitgin integrar i arrossegar-los al pannell, on després només queda interconnectar les diferents entrades i sortides de cadascun dels objectes i comprovar el comportament del dispositiu d’entrada, la bombeta i altres, en funció de la complexitat de l’esquema realitzat.

Sense cap tipus de dubte es tracta d’una opció interessant per a realitzar proves damunt la web abans de fer una placa de circuits (que sol ser una pràctica habitual dins de l’electrònica digital).

Activitat definicions, hipotèques i crèdits personals

Tal com us vaig dir a la classe aquí us penjo el primer exercici a realitzar, el qual es troba dividit en dos blocs: un per realitzar càlculs hipotecaris i l’altre per realitzar el càlcul de préstecs personals. També us demano que em cerqueu certes definicions. Els exercicis me’ls podeu enviar en format .doc o amb openoffice a la meva bústica de correu.

Exercici 1

Suposeu que voleu comprar una vivenda, el valor de la qual és de 180000 €, i voleu demanar una hipoteca per valor de 150000 (seria menys d’un 80% del valor, ja que ara les hipoteques no les donen del 100% del valor de l’habitatge -tanmateix dir que no ho feien mai, hi havia moments que es donava no tan sols el 100%, més del 120% s’acabava donant).

Cerqueu cinc entitats hipotecàries (que concedeixin hipoteques) i feu la simulació per cadascuna d’elles d’hipoteques a 25, 30 i 35 anys de període d’amortització per a 150000 €. Calculeu la quota mensual i observeu que passar de 30 a 35 no incrementa massa la quota mensual però puja molt el capital que haureu de retornar. Un cop calculada la quota mensual, digueu quina quantitat final haureu d’haver retornat.

Exercici 2

Calculeu les quotes i la quantitat final a tornar per un crèdit personal (sol·licitat a cinc entitats de crèdit diferents) per valor de 6000 € a 12, 24 i 48 mesos. Observeu que hi ha crèdits personals que s’assemblen a la “usura” i que la quantitat que tornareu és desproporcionada per la quantitat sol·licitada.

Exercici 3

Definiu els següents conceptes:

 • Hipoteca subprime
 • Aval
 • Amortització
 • Prèstec personal
 • Entitat creditícia
 • Usura
 • Euribor

Unitat 1. Característiques funcionals de l’habitatge

A partir d’ara i com a sistema de treball, de cadascuna de les unitats en les que dividim el bloc us especificaré quins seran els conceptes (continguts) i procediments que us demanaré que assoliu en cadascuna d’elles. Per a la primera unitat, seran els següents:

Conceptes

 • Emplaçament, orientació i distribució d’habitatges
 • Promoció, venda i lloguer d’habitatges
 • Llicència d’obres, llicència de primera ocupació i cèdula d’habitabilitat
 • Finançament, hipoteca, tipus d’interès, índex de referència, període d’amortització, renda i TAE
 • Arrendador, arrendatari, fiança i renda
 • Elements comuns d’un immoble, comunitat de propietaris, IBI i taxa

Procediments

 • Descripció de diferents tipus de característiques d’un habitatge a partir de diferents fonts d’informació: textos, plànols i l’habitatge mateix
 • Obtenció d’informació significativa (plànols, cercadors d’habitatges, normes oficials) a través d’internet
 • Realització de plànols d’emplaçamente i de distribució d’habitatges
 • Utilització de simuladors de càlcul d’hipoteques a través d’internet
 • Càlcul de percentatges

A continuació us poso una presentació en powerpoint que utilitzarem per a realitzar les classes teòriques, un recull de documents i articles de premsa que considero que són interessants per vosaltres.

unitat-01

Documents

llibre-de-ledifici

ajuts-hab-prot-preu-concertat

ajuts-hab-prot-regim-especial1

ajuts-hab-prot-regim-gral1

guiahabitatge_cat_0703131

Articles de premsa

avui-13abr07

avui-30gen07

noticia-independent-gracia

noticia-vilaweb-figueres

noticia-vilaweb-stcugat

Bloc 1. L’habitatge i les seves instal·lacions

Aquest bloc el dividirem en tres grans unitats didàctiques d’aprenentatge:

 • UNITAT 1. Característiques funcionals de l’habitatge
 • UNITAT 2. Instal·lacions de l’habitatge
 • UNITAT 3. Manteniment de l’habitatge

Per començar, parlarem de la unitat 1 i deixarem el tema bloc per la setmana vinent, ja que ho vull acabar de preparar, amb la finalitat de que el manual que us he penjat en la categoria de GENERAL sigui realment útil per vosaltres.

Programació de Tecnologia de 4 ESO

Aquest és el primer curs escolar que s’imparteix aquesta matèria optativa a 4t d’ESO, ja que ha entrat a aplicar-se completament la LOE (Llei Orgànica d’Educació). El que succeeix és que, al tractar-se d’una novetat, i no existir-ne informació fins a les darreries del curs 2007-2008 de com aniria enfocada aquesta matèria, ha estat tot una mica estrany, sobretot a l’hora de planificar les pràctiques. En quant als continguts teòrics, no ha estat massa difícil veure que s’ha donat una importància cabdal a l’electrònica i la robòtica.

La divisió de l’assignatura la farem en cinc grans blocs:

BLOC 1. L’habitatge i les seves instal·lacions

 • On analitzarem els elements que configuren les instal·lacions d’una vivenda: electricitat, aigua sanitària, evacuació d’aigües, sistemes de calefacció, gas, aire condicionat, domòtica i altres instal·lacions.
 • Escomeses, components, normativa, simbologia, anàlisi, disseny i muntatge en equip de models senzills d’aquestes instal·lacions.
 • Anàlisi de factures domèstiques.
 • Estalvi energètic en les instal·lacions de vivendes. Arquitectura bioclimàtica.

BLOC 2. Electrònica

 • Electrònica analògica. Components bàsics, simbologia, anàlisi i muntatge de circuits elementals.
 • Electrònica digital. Aplicació de l’algebra de Boole a problemes tecnològics bàsics. Portes lògiques.
 • Ús de simuladors per analitzar el comportament dels circuits electrònics.

BLOC 3. Tecnologies de la comunicació

 • Descripció dels sistemes de comunicació amb cable i inalàmbrics, i els seus principis tècnics, per transmetre so, imatge i dades.
 • Utilització de tecnologies de la comunicació d’ús quotidià.

BLOC 4. Control i robòtica

 • Experimentació amb sistemes automàtics, sensors, actuadors i aplicació de la realimentació en dispositius de control.
 • Disseny i construcció de robots.
 • Ús de l’ordinador com a element de programació i control. Treball amb simuladors informàtics per a verificar i comprovar el funcionament dels sistemes dissenyats.

BLOC 5. Pneumàtica i hidràulica

 • Descripció i anàlisi dels sistemes hidràulics i pneumàtics, dels seus components i principis físics de funcionament.
 • Disseny mitjançant simuladors de circuits bàsics emprant simbologia específica.
 • Exemples d’aplicació en sistemes industrials.
 • Desenvolupament de projectes tècnics en grup.

El sistema d’avaluació anirà molt lligat a la creació d’un bloc en la matèria, en el qual participareu tots i serà on anireu penjant tota la informació que aneu recollint i analitzant d’una manera cooperativa totes les explicacions i, espero que aneu més enllà, la repercussió que tot el que us explicaré té en el món actual. Serà com una espècie de wiki en la qual tots anireu posant el vostre granet de sorra.

Per tant, concretant, podríem dir que tindreu el següent sistema d’avaluació:

 • Continguts: un 40% provinent de les proves que anireu realitzant al llarg del curs.
 • Procediments: un 40%, provinent de la vostra participació en el bloc de l’aula i de les activitats o projectes que es vagin duent a terme al llarg del curs.
 • Actituds: un 20% (que no cal que us digui a què es deurà!!!!!)